Åldersgränser

 

Åldersgränser

För att boka och ingå avtal med Säfsen Resort AB måste du vara över 20 år. Minst två personer i sällskapet ska vara fyllda 20 år för att bo i boendet. Undantag sker efter överenskommelse. Legitimering sker vid ankomst.

Åldersgränsen är ett krav för att få tillträde till boendet. Om du vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. 

• För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovan nämnda regler ske efter överenskommelse.
• Under nyår, påsk och avslutningshelg gäller 23 års åldersgräns för samtliga i boendet.
• Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap.