Säfsenbloggen

Säfsenbloggen

Innan den finska invandrarvågen började omkring år 1580 var bergslagsskogarna praktiskt taget ödemark.
Det karga och obebodda skogsområdet började då befolkas av invandrare från norra Finland.
De livnärde sig främst på jakt, fiske och svedjebruk och fick leva ostört vid sina glest belägna finntorp fram till 1720-talet.

Då anlände Sebastian Grave till bygden och sökte efter en plats att förlägga ett järnbruk på.
I Säfsentrakten fann Grave vad han behövde: skog till bränsle, järnmalm och vattendrag.
I sann entreprenörsanda startade han bruket Gravendal som under 1830–talet var
landskapets största järnproducent tillsammans med Säfsbruken.

Från ödemark till lukrativ bruksperiod
Säfsbrukens läge i förhållande till gruvor, exporthamnar med mera innebar - före järnvägens tillkomst,
tidskrävande transporter med häst. Mer än hälften av arbetsstyrkan skötte transporterna till och från gruvor,
hyttor och bruk. Dalkarlar kom varje vinter till Säfsen och tjänade hela sin årsinkomst som malmkörare.

Sägnen om Rik-Mats och Grave
Mats Zakrisson, ”Rik-Mats” föddes i Skifsen 1679 och blev under och efter sin levnadstid känd som
en framgångsrik affärsman med stora rikedomar. För att öka sin egen framgång i bruksbygden ska
Sebastian Grave enligt sägnen ha friat till Rik-Mats dotter för att själv kunna ta del av rikedomen.
Men bröllopsklockorna ringde aldrig för de två eftersom Rik-Mats listade ut Graves intentioner.
Han var så förargad att han la sig i lurpass för att skjuta Grave men blev avstyrd.
Och vad gäller Rik-Mats förmögenhet lär den fortfarande finnas nergrävd någonstans i bygden.

Från pappersmassa till turism och konferens
Järnbruken i Säfsbygden hade gjort sitt runt det förra sekelskiftet, istället anlades en
pappersindustri i Fredriksberg, som skulle bli den dominerande näringen i socknen ända fram till 1972.
Idag är det däremot turism och konferens som gör namnet Säfsen känt.

Nya tider – turism och konferens
Den första liften 1979 var starten på den stora satsning på turism och konferensverksamhet
som i dag är Säfsen Resort. Verksamheten växer och utvecklas ständigt. Såväl turister som
konferensdeltagare kan idag åtnjuta en god service, konferera modernt, välja mellan ett stort
antal naturnära aktiviteter året om, äta underbart gott och bo bra.

2002 i november köps driften av företaget av Christer Rosén och Kjell Ericsson.

2003 i mars köper Martin Essunger in sig i företaget. Receptionen byggs om och en bar byggs i smedjan.

2004 köps alla inventarier och en omstrukturering av företaget görs, Lilla Handelsboden och Säfsenguiderna bildas.

2005 utbyggnad av snösystem.

2006 BRF 1 bildas och samtliga fastigheter köps. Snösystemet byggs ut. En grön vinter i hela Mellansverige.

2007 BRF 2 bildas, bastu och relax byggs om, lekrum byggs.

2007 Lilla Handelsboden ”Handlar´n” byggs ut.’

2008 BRF 3 bildas, Prästgården förvärvas, Hyttan kök och bar byggs om.
Första nominering som BÄSTA UPPLEVELSEN I SVERIGE.

2007-2010 Investeringar görs i ett helt nytt snösystem, med vinschar, pistmaksiner och kanoner.

2009 BRF 4 bildas, Dalenbyn etapp ett med 10 nya hus byggs, nya lekrum i Hyttan.
Andra nominering som BÄSTA UPPLEVELSE I SVERIGE

2009 Vi börjar att bygga Downhillbanor uppe i Säfsen Alpin

2010 BRF 5 bildas, Dalen etapp två med 10 nya hus byggs. Wärdshuset renoveras,
konferensvåningen renoveras. Tredje nominering som BÄSTA UPPLEVELSE I SVERIGE.

2010 Säfsen köper den stora villan Östanvik som gränsar till stugbyn.

2011 en ny FÖP - fördjupad översiktsplan antas och ny detaljplan påbörjas med nytt skidområde,
Ski in Ski out boende, bastu och relax avdelningen byggs om till spa.

2013 Per Wester blir majoritetsägare i Säfsen.

2015 Vargspåret med 3 lägenhetshus om totalt 24 lägenheter med ski in ski out läge byggs och färdigställs

Hitta billiga veckor
Hitta de mest prisvärda veckorna och se skillnaden i pris under säsongen.
Nu säljer vi Dalenbyn!
Har du också förälskat dig i Säfsen? Nu har du möjlighet att skaffa ett andra hem hos oss!Senaste inlägget

Nej