Säfsenbloggen

Fullt fokus på din utveckling!

Utvecklas i din egen takt under 1 h 15 min tillsammans med våra utbildade instruktörer, vi utgår ifrån din nivå och sätter upp ett mål tillsammans. Vi erbjuder både alpint, längd och snowboard.
Vill du boka privatlektion innan ankomst? Maila då svar på nedanstående frågor till infoskidskola@safsen.se

- Datum?
- Namn?
- Ålder?
- Fritidsintressen?
- Erfarenhet sedan tidigare?
- Vad har ni för mål med lektionen?
- Mobilnummer till deltagare eller förälder?

Priser:

        1h 15 min/ person    695 kr
         extra personer 195 kr

OBS längdlärare har vi inte alltid på plats och detta måste stämmas av i förväg via mail. Senaste inlägget

Nej