Säfsenbloggen

Säfsenbloggen

"Vår stuga i Säfsen"

Vi pratar gärna om hur enkelt och ekonomiskt fördelaktigt det är att äga en stuga i Säfsen, och hur snabbt du tar dig hit, men i slutändan är det kanske den korta meningen ”Vår stuga i Säfsen” som är det starkaste skälet till varför du ska köpa en stuga här.

Den berättar nämligen om barn som fångar sin första fisk, om knattar som vinglar ned för skidbackarna med hjälp av stolta föräldrar. Barn som sedan lämnar de vuxna bakom sig för att susa fram över kullar och hopp. Den väver samman minnen från skogspromenader och kvällsdopp med braskaminens varma sken. ”Vår stuga i Säfsen” är löftet om en plats som förenar vänner och familj, där upplevelser delas och minnen skapas. Det är en tanke som sträcker sig bortom vardagen och påminner om hur bra livet kan vara.
 
Att äga en bostadsrätt i Säfsen:
 
- Enkelhet och trygghet i boendet
 
Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar. I den årsavgift du betalar för att täcka din del av föreningens kostnader ingår proffessionell förvaltning av föreningens fastigheter vilket gör det till en enkel ägandeform.
 
- Medbestämmande

Som bostadsrättsägare är du också delägare i hela föreningens område. Du och dina grannar bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Under föreningens första verksamhetsår sköter interimsstyrelse verksamheten.

- Ekonomisk trygghet

Bildandet av en bostadsrättförening regleras av Bostadsrättslagen. Denna lag är upprättad för att trygga dig som köpare och således går den inte att avtala bort. För att du ska kunna göra ett tryggt beslut sker bl.a följande.

  • Mäklaren tar fram ett ekonomiskt beslutsunderlag till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet.
  • Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder.
  • Säfsen Resort AB köper de bostadsrätter som eventuellt är osålda den dag föreningen tar över ansvaret för ekonomin. på detta sätt drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.
  • En 2-årig garantitid för byggnadsarbetena tecknas

En byggfelsförsäkring tecknas. Försäkringen gäller från slutbesiktning och tio år framåt.

Säfsen Resort AB sköter den ekonomiska förvaltningen under de första två åren. Från och med den första årsstämman efter färdigställandet utses bostadsrättsföreningens styrelse bland de boende.

Uthyrning ger intäkter

Ägare till bostadsrätt i BRF Djupdalen förbinder sig att, under perioden fr.om den kalendervecka (årligen) som innefattar den 13 december t.o.m den vecka påföljande år som innefattar annandag påsk samt veckorna 27-33, ställa timmerstugan till förfogande för uthyrning på marknadsmässiga villkor. Förmedlingen sker via Boka Säfsen - Säfsen Resort AB eller dess dotterbolag. Innehavaren har dock möjlighet att reservera upp till 5 veckor under den angivna perioden samt 3 veckor under veckorna 27-33 för eget nyttjande. Innehavaren av bostadrätten erhåller 75 procent av intäkterna från uthyrningen. Styrelsen ges dock möjlighet att, i enskilda fall om särskilda skäl föreligger, besluta om avsteg från denna regel. Ett exempel på ett sådant särskilt fall kan vara ett företags personalstiftelse. Erfarenheter från tidigare bostadsrättföreningar i Säfsen är att intäkterna från uthyrningen genom Boka Säfsen har täckt såväl årsavgiften som driftkostnader, i vissa fall till och med köparens kapitalkostnader.Senaste inlägget

Nej